bærekraft

Resirkulert plastdeksel:

Våre resirkulerte plastsdeksel består av plast og tilhørende overflatebelegg. Plasten er av typen PC med 100 % resirkulert råstoff som reproduseres til pellets og deretter støpes til mobiltelefondeksel. Den resirkulerte plasten er av typen «post consumer», som betyr at plasten er brukt av forbrukeren og deretter vurdert som avfall. Dette kan sammenlignes med «pre consumer»-alternativet, som også er definert som resirkulert avfall, men direkte fra industrien, som gjør det til et industrielt restavfall. Det vil derfor være en større fordel å bruke materiale som er «post consumer», selv om det selvfølgelig er viktig å bruke alle råvarer uansett. Dekselet har en gummiert overflate i enden, som består av vannløselig oljemaling med akasiegummi som bindemiddel, noe som gjør det til et naturmateriale. Tannkjøttet er produsert fra melkesaften fra akasietrær.

Materialet som brukes i produktet kompenseres på samme måte som vi kompenserer for plast i andre produkter. Vekten multipliseres med 3 og så sørger vi for at mengden materiale plukkes direkte fra naturen for å bli nye produkter. Du kan lese mer under "Plastkompensasjon" nedenfor, men dette betyr at vi kompenserer for plasten, belegget og energien som brukes i produksjonen.

Dekslene er testet for å sikre at de ikke er farlige for mennesker eller natur, såkalte SVHC-stoffer. Testen inkluderer 205 tvilsomme stoffer og alle ligger godt under grenseverdiene som indikerer påvirkning. Dersom et produkt inneholder mer enn 0,1 vekt% av et stoff som inngår blant disse stoffene, kan varen fortsatt selges men med informasjonskrav. Det resirkulerte plastdekselet har i henhold til tester. 0,005-0,01 % av disse stoffene, som derfor er fullt godkjent. Dessverre er det vanskelig å utelukke dem helt fordi plast historisk har inneholdt store mengder av dem fordi de på ulike måter gir plast og andre materialer gode egenskaper. Stoffene er bundet i dekselet og går først når de brytes ned eller brennes.

Vi har valgt å bruke resirkulert fossil plast fremfor biobasert plast fordi vi ser et behov for å resirkulere all den fossile plasten som har blitt produsert frem til i dag og dessverre fortsetter å produseres globalt. Ifølge World Wide Fund for Nature lekker åtte millioner tonn plastavfall ut i miljøet og havet hvert år, noe som rammer mange marine arter og ikke minst havskilpadden som er i fare for å dø utelukkende på grunn av plast. For å unngå at plast havner i havet igjen, er det viktig å bruke riktig plast til de riktige tingene. Et kassert deksel anses å ha liten risiko for å bli liggende i naturen, noe som gjør det til et godt produkt å lage resirkulert plast av. I Sverige er det i dag ca. 80 % av all plast og globalt mest havner på søppelfyllinger. Ved å velge resirkulert plast i produkter skaper vi en etterspørsel og dermed et insentiv for at plast i større grad kan gjenvinnes. Store og små bedrifter kan tilby mer bærekraftige produkter, men det er opp til deg som forbruker å ta det endelige valget!

Biobasert plast er laget av restprodukter, noe som gjør den til et "førforbruker"-materiale. Biobaserte produkter og restprodukter er et ettertraktet materiale i dag takket være fossildebatten. Akkurat som med fossil plast er det derfor viktig å bruke de riktige materialene til de riktige produktene, og engangsartikler som mest sannsynlig havner i brennbart klassifisering bør derfor primært være produsert av bioplast. Mobildeksler og andre produkter som brukes over lengre tid kan med fordel produseres av all den fossile plasten som allerede er i omløp.

Å sortere dekselet som plast kan føles håpløst fordi 80 % forbrennes, men dels kan forbrenningen bli mer effektiv når det er sortert materiale og dels skaper det forutsetninger for å gjenvinne mer i fremtiden. For eksempel bygges det et industrianlegg i Motala som skal kunne sortere 12 plastfraksjoner og ta vare på all plasten som i dag sorteres og forbrennes i Sverige. Melding: Sorter flere, et produkt som kun består av ett materiale + belegg/maling kan nesten alltid resirkuleres!

Noen resirkulerte mobiltelefondeksler som selges under "premiumvesker" av andre merker har et stofffor på innsiden. Vi har valgt å ikke ha dette med i våre deksel fordi tekstilindustrien bidrar med store utslipp. Stoffforet fyller ingen funksjon når det gjelder passform og beskyttelse, men gir kun en mer luksuriøs følelse. Ifølge Naturvårdsverket i Sverige forårsaker det totale svenske tekstilforbruket klimagassutslipp på over fire millioner tonn karbondioksidekvivalenter hvert år, noe som tilsvarer cirka 850 000 runder rundt i verden med bil.

Det resirkulerte plastdekselet sorteres som plast

 

Kork:

Våre korkdeksler består hovedsakelig av kork men inkluderer også et tynt Kevlar-lignende materiale for å skape god passform og beskyttelse for mobiltelefonen. Kork regnes som et bærekraftig materialvalg fordi den er produsert av barken til korkeiken. Treet blir stående etter høsting, noe som betyr at biologisk mangfold påvirkes minimalt og barken vokser igjen innen 7-10 år for deretter å høstes igjen. Kork trenger ikke overflatebehandling fordi materialet i seg selv er beskyttende.

Halvparten av all høstet kork kommer opprinnelig fra Portugal (52 %) og de andre eksportlandene er Spania (29 %), Italia (5,6 %), Algerie (5 %), Marokko (3,6 %), Tunisia (2,5 %) og Frankrike (1 %). Siden de fleste landene på denne listen tilhører EU, skjer forvaltningen av skogen innenfor europeiske standarder, noe som betyr at hogsten er regulert med hensyn til bærekraft og biologisk mangfold.

Noen land er også flinke til å resirkulere materialet og vinkorker kan med fordel smuldres og presses inn i nye produkter fordi vinkorker ikke inneholder annet materiale enn kork. Dessverre har vi ikke korkgjenvinning i Sverige, men prøv å spare korker og kom på egne bruksområder hvis du føler deg kreativ, eksempler kan være å holde lapper for borddekorasjon eller lage figurer.

For å beskytte en mobil kreves det dessverre litt mer enn bare kork, noe som gjør dekselet vanskelig å resirkulere, men siden materialet er svært slitesterkt i seg selv anses det som et godt valg av materiale til formålet. Jo lenger et deksel brukes, jo bedre er det. Kevlaren som brukes i produktet kompenseres på samme måte som vi kompenserer for plast, det vil si at mengden som finnes ganges med 3 og så sørger vi for at den mengden plast blir tatt fra naturen og blir til nye produkter (les mer under Plastkompensasjon).

Korkdekselrt er klassifisert som brennbart


Deksel i Tre:

Våre tre-deksel består av tre, et tynnere lag plast og på noen modeller inkluderer designet kunstskinn. Vi bruker FSC-sertifisert tre i våre produkter, noe som betyr at råstoffet kommer fra bærekraftig skogbruk hvor avskoging forhindres og fokus er på dyr, natur og mennesker. Treverket som brukes er valnøtt og kirsebær importert fra USA. Plasten er av typen polykarbonat og er en plast som dessverre er vanskelig å resirkulere på grunn av sin sterke sammensetning. I fremstillingen benyttes teknikken med formstøping, som betyr at smeltet plast helles i former og deretter størkner og blir ferdig som produkt. Denne teknologien har ekstremt lite søl og anses derfor som effektiv for formålet. Dekselet er testet for innhold av farlige SVHC-stoffer og har ikke høye nivåer som risikerer å påvirke mennesker og natur negativt.


Det er en fin idé å ha 100 % tre i et mobildeksel, men dessverre er det vanskelig å sikre riktig passform og beskyttelse til mobilen i kombinasjon med et slankt design med godt grep. Vi vil ikke risikere at mobiltelefonen sklir ut av dekselet når den slippes, så vi tilbyr et kombinert deksel med både plast og tre. Takket være inkludering av tre reduseres imidlertid mengden plast sammenlignet med et tradisjonelt plastdeksel, som igjen reduserer bruken av fossile råvarer og gjør dekselet til et mer bærekraftig valg. Våre unike motiver er igjen gravert inn i dekselet, noe som gjør at vi bruker materialets egenskaper i stedet for å tilføre ekstra materiale/farge.


Et mobiltelefondeksel blir mer holdbart jo lenger det brukes, noe som er det samme for de fleste produktene vi har. Plasten som brukes i produktet kompenseres ved å multiplisere vekten av plasten med 3 og så sørger vi for at akkurat den mengden materiale gjenvinnes fra naturen og blir til nye produkter (les mer under Plastkompensasjon). Alt for å gjøre kloden til et bedre og mer bærekraftig sted for mennesker, dyr og natur.

Barken er klassifisert som brennbar

 

Alt i alt


Vi i NORTH ONES har et veldig klart mål som gjør at vi ønsker å bidra positivt i et større perspektiv, overbevist om at selv små aktører kan utgjøre en forskjell. Historisk har utviklingen vært lineær, noe som betyr at vi produserer nye råvarer som brukes og deretter kastes. Dagens kunnskap beveger oss mot sirkularitet og ideen om at materialer skal få være i sirkulasjon så lenge som mulig. Vi ønsker å bidra til dette og gjør det ved dels å tilby et 100 % resirkulert plastdeksel, og bærekraftige materialvalg i andre produkter, og dels også kompensere for råvaren som brukes. Vi har valgt å samarbeide med selskapet Plastic Bank og sørge for at tredoblet mengden plast hentes fra naturen og resirkuleres til nye produkter sammenlignet med mengden fossile råvarer som brukes i produktene våre.

I tillegg til material- og energibruk under produksjon er sjølvsagt sjølvsagt også ein negativ påverkingsfaktor, men faktum er at det er mindre enn det dei fleste gjetter. I dag sendes det ekstremt mye varer over hele verden, noe som gjør at hver minste plass blir brukt. Tog, lastebiler, skip og fly frakter varer fra og til alle verdenshjørner. Utslippene per enkelt produkt vil derfor være svært lave i sammenheng uavhengig av valg av frakt. Valg av energi og materialer under produksjon påvirker det enkelte produkt mer. Når det er sagt, er det fortsatt viktig å velge det mest bærekraftige fraktalternativet, siden de har svært forskjellig innvirkning på hverandre. Tog og skipsfrakt har betydelig mindre påvirkning enn lastebiler og flyreiser når det gjelder klimapåvirkning.

Vi jobber aktivt for å velge best mulig transport i hele verdikjeden. Vi har vært nødt til å basere oss på flytransport i oppstartsperioden, men ettersom strømmene våre stabiliserer seg rundt spesialmodeller og varer, vil vi etter hvert kunne overføre hele kjeden til båter, tog og lastebiler. Frakt ut til kunden sendes i de fleste tilfeller med PostNord, som har redusert flytransporten betydelig, hvor det vanligvis brukes lastebiler. Transportsektoren er en viktig faktor i forhold til klimaspørsmålet, og transport er i mange tilfeller et nødvendig onde, så uansett transportmiddel velger vi å kompensere for karbondioksidutslipp ved å støtte relevante prosjekter i området.Plastkompensasjon


I følge det svenske Naturvårdsverket går omtrent 8 % av globalt produsert råolje til plastproduksjon, hvorav halvparten blir plasten i seg selv og halvparten brukes som energi under produksjonen. På grunn av dette har vi bestemt oss for å utligne 3 ganger så mye plast som dekslene våre inneholder for å bidra til et sirkulært system hvor det brukes mer plast. I tillegg til selve plasten kompenserer vi også for energien som brukes til å produsere fossil plast. For å si det enkelt: Vi kompenserer for det fossile råstoffet i produktene våre (x), energien det tok å lage dem (x), og returnerer samme mengde materiale til markedet igjen (x), dvs.: x+x +x=3x.

Vi gir plastkompensasjon til det kanadiske selskapet Plastic Bank. Dette er et selskap som virkelig har fått taket på det og ser verdien i plasten som finnes i naturen. Det er mange organisasjoner som samler inn plast med hovedmål å fjerne den fra naturen for å beskytte dyrelivet, noe som gjør at plasten ofte brennes eller stables opp, dvs. deponeres. Plastbank tenker et steg videre og definerer plast som en råvare som kan brukes og bli nye produkter. Plasten plukkes ikke i Canada, men på steder i verden hvor plasten er et urovekkende problem for mennesker, dyr og natur. Her skapes det også arbeidsplasser for innbyggere som får en rettferdig lønn for arbeidet med å samle inn plast, så bidraget til bedriften bidrar til både sosial og økologisk bærekraft. Gjennom samarbeidet med Plastic bank kan vi sørge for at flere produkter kan produseres med resirkulert plast, noe som gjør at behovet for å bruke råolje til å produsere ny plast forhåpentligvis kan avta og i beste fall forsvinne helt. Plast i naturen er rett og slett en råvare som kan brukes og det ønsker vi å bidra til!