Bærekraft – Konseptet

Jeg tror at alle nå til dags kan forholde seg til bærekraftsbegrepet. Imidlertid har mange mennesker en tendens til å glemme noen deler av konseptet. Bærekraft inkluderer tre ulike dimensjoner som alle må vurderes hvis vi skal snakke om konseptet riktig, og det er selvfølgelig tanken. Bærekraft betyr "utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å gå på akkord med behovene i fremtiden". De tre dimensjonene er økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft og jeg vil beskrive dem én etter én og skape forståelse for konseptets kompleksitet.

Økonomisk bærekraft

Allerede i 1952 ble den første metoden for å skape en mangfoldig portefølje av fond og aksjer etablert av økonomen Harry Markowitz. Med denne metoden var ideen å evaluere fond og selskaper og deres fremtidige resultater ved å se på fortiden og vurdere nylige hendelser som påvirker selskapet. Å velge en mangfoldig portefølje er et stort skritt mot økonomisk bærekraft. Historisk har det vært fokus på at økonomisk bærekraft skal sørge for at aksjonærer (investorer) er fornøyde og at et selskap kan beskytte sin overlevelse.

Sosial bærekraft

Denne dimensjonen av bærekraft er knyttet til samfunnet og individene innenfor. Beslutningstakere har et ansvar for å håndtere samfunnsspørsmål, inkludert likhet, makt, rettigheter og enkeltmenneskets velvære. Tradisjonelt har samfunnet inkludert lokalbefolkningen eller nasjonen, men nå vokser dimensjonen og perspektivet blir mer og mer globalt. Hovedårsaken til dette er at nesten alle selskaper produserer produktene sine i andre land, ofte langt unna, noe som gjør det vanskeligere å kontrollere disse problemene mens de jobber med bærekraft. I et sosialt bærekraftig samfunn har mennesker tro på hverandre og individer har rett til å ta del i samfunnsutviklingen.

Bærekraftig miljø

Etter min forståelse er dette dimensjonen som mange mennesker kobler til bærekraft. Årsaken til dette kan være at miljøspørsmål og fokus på bærekraft ble aktuelle omtrent samtidig. Dette er imidlertid bare en tredjedel av konseptet. Denne dimensjonen inkluderer naturressurser og hvordan vi bruker de globale eiendelene. En bærekraftig måte å håndtere dette på er å sørge for at fremtidige generasjoner har de samme mulighetene som vi har når det gjelder naturverdier. Vi må sørge for at vi ikke er en byrde for planeten.

Alle disse tre dimensjonene er relevante å vurdere for bedrifter og myndigheter så vel som for enkeltpersoner. Ved å ta ansvarlige valg kan enkeltpersoner påvirke markedene i et bredere perspektiv enn man kunne forestille seg. I videre blogger vil jeg noen ganger referere til bærekraftsbegrepet og de tre dimensjonene og hvordan vi kan forholde oss til dem som selskap og som individer.