Hållbarhet

Återvunnet plastskal:

Våra återvunna plastskal består av plast och en tillhörande ytbeläggning. Plasten är av typen PC med 100% återvunnen råvara som reproducerats till pellets för att sedan formgjutas till mobilskal. Den återvunna plasten är av typen “post consumer” vilket innebär att plasten har använts av konsument och sedan bedömts till avfall. Detta kan jämföras med alternativet “pre consumer” som även detta definieras som återvunnet avfall, men direkt från industrin vilket gör det till ett industriellt restavfall. Det blir alltså en större nytta att använda material som är “post consumer” även om det såklart är viktigt att använda all råvara oavsett. Mobilskalet har ytterst en gummerad yta som består av vattenlöslig oljefärg med akaciagummi som bindemedel vilket gör det till ett naturligt material. Gummit produceras nämligen av mjölksaften från akaciaträd.

Det material som används i produkten kompenseras på samma sätt som vi kompenserar för plast i övriga produkter. Vikten multipliceras med 3 och sedan ser vi till att den mängden material plockas direkt från naturen för att bli nya produkter. Det går att läsa mer under “Plastkompensering” nedan men det innebär att vi kompenserar för plasten, beläggningen, och energin som används vid tillverkning.

Skalen är testade för att säkerställa att de inte är farliga för människa eller natur, s.k. SVHC-ämnen. Testet inkluderar 205 ifrågasatta ämnen och samtliga är långt under de gränsvärden som indikerar påverkan. Om en vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett ämne som finns med bland dessa ämnen får varorna fortfarande säljas men med krav på information. Det återvunna plastskalet har enligt test. 0.005-0.01 % av dessa ämnen vilket alltså är fullt godkänt. Tyvärr är det svårt att helt exkludera dem eftersom plast historiskt har innehållit stora mängder av dem för att de på olika sett ger plaster och andra material goda egenskaper. Ämnena är bundna i skalet och lämnar först vid nedbrytning eller förbränning.


Vi har valt att använda återvunnen fossil plast framför biobaserad plast eftersom vi ser ett behov av återvinna all den fossila plast som producerats fram till idag och tyvärr även fortsätter att produceras globalt. Enligt världsnaturfonden läcker åtta miljoner ton plastavfall ut till miljön och haven varje år vilket påverkar mängder av marina arter och inte minst havsköldpaddan som riskerar utrotning enbart på grund av plast. För att undvika att plasten åter hamnar i haven så gäller det att använda rätt plast till rätt saker. Ett kasserat mobilskal anses ha liten risk att lämnas i naturen vilket gör det till en bra produkt att tillverka återvunnen plast av. I Sverige förbränns idag ca. 80% av all plast och globalt sett hamnar det mesta på deponier. Genom att välja återvunnen plast i produkter så skapar vi en efterfrågan och därmed incitament för att plast ska återvinnas till högre grad. Stora och små företag kan erbjuda mer hållbara produkter men det är upp till dig som konsument att göra det slutliga valet!

Biobaserad plast tillverkas av restprodukter vilket gör det till ett “pre consumer” material. Biobaserade produkter och restprodukter är ett eftertraktat material idag tack vare den fossila debatten. Precis som med den fossila plasten är det därför viktigt att använda rätt material till rätt produkter och engångsartiklar som mest troligt hamnar i sorteringen brännbart bör därför i första hand produceras av bioplast. Mobilskal och andra produkter som används under längre tid kan med fördel produceras av all den fossila plast som redan 
finns i omlopp.

Att sortera mobilskalet som plast kan kännas tröstlöst eftersom 80% förbränns men dels kan förbränningen ske effektivare när det är utsorterat material och dels så skapar det förutsättningar för att återvinna mer i framtiden. Exempelvis så byggs det en industriell anläggning i Motala som kommer kunna sortera 12 plastfraktioner och ta hand om all den plast som idag sorteras och förbränns i Sverige. Budskap: Sortera mera, en produkt som endast består av ett material + ytbeläggning/färg kan nästan alltid återvinnas!

Vissa återvunna mobilskal som säljs under “premiumskal” hos andra märken har ett tygfoder på insidan. Vi har valt att inte inkludera detta i våra skal eftersom textilindustrin bidrar med stora utsläpp. Tygfodret fyller ingen funktion sett till passform och skydd utan ger endast en mer lyxig känsla. Enligt naturvårdsverket orsakar den totala svenska textilkonsumtionen utsläpp av växthusgaser på över fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter varje år, vilket motsvarar ungefär 850 000 varv runt jorden med bil.

Det återvunna plastskalet sorteras som plast

 

Kork:

Våra korkskal består till huvudsak av kork men inkluderar också ett tunt kevlarliknande material för att skapa bra passform och skydd till mobilen. Kork anses vara ett hållbart materialval eftersom det produceras av barken från korkeken. Trädet står kvar efter skörd vilket gör att den biologiska mångfalden påverkas minimalt och barken växer fram på nytt inom 7-10 år för att sedan kunna skördas igen. Kork behöver ingen ytbehandling eftersom materialet i sig är skyddande.

Hälften av all skördad kork kommer ursprungligen från Portugal (52 %) och övriga exportländer är Spanien (29 %), Italien (5.6%), Algeriet (5%), Marocco (3.6%), Tunisien (2.5%) och Frankrike (1%). Eftersom de flesta länderna i denna listan tillhör EU sker omhändertagandet av skogen inom europeisk standard vilket gör att skörden regleras med hänsyn hållbarhet och biologisk mångfald.

Vissa länder är dessutom duktiga på att återvinna materialet och vinkorkar kan med fördel smulas ned och pressas till nya produkter eftersom vinkorkar inte innehåller något annat material än just kork. Tyvärr har vi ingen återvinning av kork i Sverige men försök gärna spara korkar och hitta på egna användningsområden om du känner dig kreativ, exempel kan vara att hålla lappar vid bordsdekoration eller göra figurer.

För att skydda en mobil krävs tyvärr lite mer än bara kork vilket gör skalet svårt att återvinna men eftersom materialet är väldigt hållbart i sig så anses det vara ett bra materialval för ändamålet. Ju längre ett skal används desto bättre är det. Kevlaren som används i produkten kompenseras på samma sätt som vi kompenserar för plast vilket gör att innehållande mängd multipliceras med 3 och sedan ser vi till att den mängden plast tas från naturen och blir nya produkter (läs mer under Plastkompensering).  

Korkskalet sorteras som brännbart


Träskal:

Våra träskal består av trä, ett tunnare lager plast och på vissa modeller inkluderar designen konstläder. Vi använder FSC-certifierat trä i våra produkter, vilket innebär att råvaran kommer från ett hållbart skogsbruk där skövling motverkas och fokus är på djur, natur och människa. Trädarterna som används är valnöt och körsbär som importerats från USA. Plasten är av typen polykarbonat och är en plast som tyvärr är svår att återvinna på grund av dess kraftiga sammansättning. I tillverkningen används tekniken formgjutning som innebär att smält plast hälls i formar för att sedan stelna och färdigställas som produkt. Denna teknik har extremt lite spill och anses därför vara effektiv för ändamålet. Skalet är testat för innehåll av farliga SVHC-ämnen och har inga höga halter som riskerar att påverka människor och natur negativt. 


Det är en fin tanke med 100% trä i ett mobilskal men tyvärr är det svårt att säkerställa rätt passform och skydd för mobilen i kombination med en slimmad design med bra grepp. Vi vill inte riskera att mobilen glider ur sitt skal när den tappas så därför erbjuder vi ett kombinerat skal med både plast och trä. Tack vare inblandningen av trä minskar dock mängden plast jämfört med ett traditionellt plastskal vilket i sin tur minskar användning av fossil råvara och gör skalet till ett mer hållbart val. Våra unika motiv graveras i sin tur in i skalet vilket innebär att vi utnyttjar materialets egenskaper istället för att addera ytterligare material/färg.


Ett mobilskal blir mer hållbart ju längre det används vilket är samma för de flesta produkter som finns i våra ägor. Plasten som används i produkten kompenseras genom att plastens vikt multipliceras med 3 och sedan ser vi till att just den mängden material återtas från naturen och blir nya produkter (läs mer under Plastkompensering). Allt för att göra planeten till en bättre och mer hållbar plats för människor, djur och natur.

Träskalet sorteras som brännbart

 

Övergripande


Vi på NORTH ONES har ett väldigt tydligt mål som innebär att vi vill bidra positivt i ett större perspektiv, övertygade om att även små aktörer kan göra skillnad. Historiskt sett har utvecklingen varit linjär vilket innebär att vi framställer ny råvara som används och sedan slängs. Dagens kunskap för oss mot cirkularitet och tanken att material ska få stanna i omlopp så länge som möjligt. Detta vill vi bidra till och gör genom att dels erbjuda ett 100% återvunnet plastskal, och hållbara materialval i andra produkter, och dels också kompensera för den råvara som används. Vi har valt att samarbeta med företaget Plastic Bank och ser till att trippel mängd plast plockas upp från naturen och återvinns till nya produkter jämfört med den mängd fossil råvara som används i just våra produkter.
 

Förutom material och energianvändning vid produktion så är naturligtvis också frakten en negativ påverkansfaktor men faktum är att den är mindre än vad de flesta gissar. Idag fraktas extremt mycket varor världen över vilket gör att varje litet utrymme används. Tåg, lastbilar, fartyg och flyg fraktar varor från och till alla världens hörn. Utsläppen per enskild vara blir därför väldigt låg i sammanhanget oavsett val av frakt. Valet av energi och material vid framställning påverkar den enskilda varan mer. Med det sagt så är det fortfarande väsentligt att välja det mest hållbara fraktalternativet eftersom de inbördes har väldigt olika påverkan. Tåg och fartygsfrakt har betydligt mindre påverkan än lastbil och flyg sett till klimatpåverkan.

Vi arbetar aktivt med att välja bästa möjliga transport i hela värdekedjan. Vi har behövt förlita oss på flygtransporter under uppstartsperioden, men då våra flöden stabilisteras kring särskilda modeller och varor kommer vi kunna förlägga så småningom hela kedjan till båt, tåg och lastbil. Frakt ut till kund skickas i majoriteten av fallen med PostNord som arbetat ned flygtransporterna markant, där det oftast är lastbil som används. Transportsektorn är en viktigt faktor sett till klimatfrågan, och transport i många fall ett nödvändigt ont, så oavsett transportmedel så väljer vi att kompensera koldioxidutsläppen genom att stödja relevanta projekt på området. 

 

Plastkompensering


Enligt naturvårdsverket går ungefär 8 % av globalt framställd råolja till plasttillverkning, varav hälften blir själva plasten och hälften används som energi vid tillverkningen. På grund av detta har vi beslutat att kompensera 3 gånger för plasten som våra skal innehåller för att bidra till ett cirkulärt system där mer plast kommer till användning. Förutom själva plasten kompenserar vi dessutom alltså för den energi som nyttjas för att producera tillverkningen av fossil plast. För att tala klarspråk: Vi kompenserar för den fossila råvaran i våra produkter (x), energin det krävdes för att skapa dem (x), och återför lika mycket material till marknaden igen (x), dvs: x+x+x=3x.

Vi plastkompenserar till det kanadensiska företaget Plastic Bank. Detta är ett företag som verkligen har fattat grejjen och ser värdet i den plast som finns i naturen. Det finns många organisationer som plockar plast med huvudsyftet att få bort det från naturen för att skydda djurlivet vilket gör att plasten ofta förbränns eller läggs på hög, dvs deponeras. Plastic bank tänker ett steg till och definierar plasten som en råvara som kan användas och bli nya produkter. Plasten plockas inte i Kanada utan på platser i världen där plasten utgör som störts problem för människor, djur och natur. Här skapas det även arbetstillfällen för invånare som får skälig lön för arbetet att samla in plast så bidraget till företaget bidrar till både social och ekologisk hållbarhet. Genom samarbetet med Plastic bank kan vi säkerställa att fler produkter kan produceras med återvunnen plast vilket gör att behovet av att använda råolja till att producera ny plast förhoppningsvis kan minska och i i bästa fall försvinna helt. Plasten i naturen är helt enkelt en råvara som kan användas och det vill vi bidra till!