Product material
&
recycling

PELA

Vi är otroligt stolta över att kunna erbjuda detta nedbrytbara skal bland våra produkter. Skalen produceras i Kanada av företaget Pela och vi på North Ones tar emot dem i stora batcher för att få så låga utsläpp som möjligt per skickad produkt. Detta är betydligt bättre än att skicka ett skal i taget från Kanada direkt till slutkund i Europa eller Skandinavien. Vi har ett nära samarbete med Pela för att alltid eftersträva bästa möjliga lösning.

-

Pelaskalet är tillverkat av Flaxstic®

Dags att slänga pelaskalet?

Så här hanterar du på bästa sätt ditt Pela skal med hållbarhet i åtanke

När du inte längre kan/vill använda ditt Pelaskal så är det mest hållbara alternativet att se till att någon annan använder det så har du möjligtvis någon vän som vill ärva det så är det kanon. Är det så att ditt skal har gått sönder så är det absolut bäst att skicka tillbaka det till tillverkaren Pela så att skalet kan smältas om till ett nytt skal. Alla produkter kräver råvara för att bli till och kan detta hamna i det som kallas cirkularitet så innebär det att inga nya råvaror behöver användas, kanon!. Det kan vara lite klurigt att inse men alla produkter som finns innehåller energi, vilket innebär att vi också kan ägna oss åt energiåtervinning även om detta inte riktigt är lika bra som att återvinna själva produkten. Just energiåtervinning är vi väldigt duktiga på i Sverige idag, antingen genom att bränna sopor (el och värme) eller att kompostera (gödsel och biogas). Lägg gärna ditt trasiga Pelaskal bland matavfallet så tas energin i skalet tillvara på bästa sätt. Obs! har du en kompost som du nyttjar själv för du istället lägga skalet med hushållssoporna. Eftersom 55% av skalet är tillverkad med icke förnyelsebara resurser så kommer annars liten mängd mikroplaster frigöras vi nedbrytningen vilket vi bör undvika

Materialen uppfyller standarder för komposteringsanläggningar. Pela skalet är komposterbart enligt amerikanska standarden ASTM D6400-04 och Europeiska standarden EN 13432. Standarderna avser kompostering i kommunala anläggningar under rätt förutsättningar vilket gör att kompostering i egen privat kompost inte rekommenderas. Privat kompostering av mobilskalet leder till att mikroplaster hamnar i jorden vid nedbrytningen eftersom delar av materialet innehåller icke förnyelsebara resurser. En kommunal anläggning hanterar detta på bra sätt.

Everyday products
without
everyday waste

Träskal

Träskalen i vårt sortiment är verkligen unika i sin sammansättning och otroligt snygga om vi får säga det själva. Trädsorterna som används är valnöt, körsbär och bambu och allt virke som används är FSC-märkt. Dessa skal består dessutom av plastsorten polykarbonat som är grundligt testad. Plastdelen är tillverkad genom så kallad formsprutning vilket är en tillverkningsprocess som dels kräver förhållandevis lite energi och som också har väldigt lite materialspill. I och med att skalet består av stor del biobaserad råvara innebär det att skalet är mer miljövänligt än ett traditionellt plastskal

-

Plasten är tillverkad med en tillverkningsprocess som kallas formsprutning.

Dags att slänga träskalet?

Plasten är av sorten polykarbonat

Polykarbonat tillhör familjen hårdplast och det betyder att den är svår att återvinna. Det bästa är att använda skalet tills det verkligen har gått sönder och därefter sortera det bland brännbara sopor. På så sätt kan det kombinerade plast- och träskalen förbrännas och omvandlas till energi

Det kan vara lite klurigt att inse men alla produkter som finns innehåller energi, vilket innebär att vi också kan ägna oss åt energiåtervinning även om detta inte riktigt är lika bra som att återvinna själva produkten. Just energiåtervinning är vi väldigt duktiga på i Sverige och det sker genom förbränning av avfall.

Korkskal

Det är dags att presentera våra originella korkskal! Korkskalet består av två tunna lager sammanpressad återvunnen kork med en tunn råstark plastfilm också kallad aramidkärna emellan. Skalet vakuumpressas ihop till sin slimma form. Aramidkärnan gör korkskalet starkt och stöttåligt och vakuumpressningen gör att inget lim eller andra bindemedel krävs i produkten. :Kork är ett naturligt material som kommer från barken på korkeken. Träden växer endast i området vid västra medelhavet och 81% av arten finns i Portugal och Spanien. När barken skördas skadas inte träden vilket gör att skogens ekosystem inte kommer till skada. Efter skörd behöver trädet 7-10 år på sig för att skapa ny bark vilket är en relativt kort tid jämfört med många av jordens andra resurser. Ju längre barken får stanna på trädet desto bättre kvalité blir det på den skördade korken. Korken som används är alltså återvunnen vilket gör korkskalet till en ännu mer miljövänlig och hållbar produkt eftersom det är så kallad sekundär råvara som används.

Kork är

en förnyelsebar resurs

Dags att slänga pelaskalet?

Så här hanterar du ditt korkskal med hållbarhet i åtanke

Korkskalet bör likt de andra skalen användas tills det är trasigt. När det inte finns någon möjlighet att använda skalet bör det sorteras som plast. Korken kan inte återanvändas på nytt men eftersom korken redan är återvunnen och dessutom förnyelsebar så har den tjänat sitt syfte väl. I plaståtervinningen kan plasten bli omhändertagen och nyttjas på det sätt som kommunen anser vara bäst. Alla kommuner hanterar plastavfall olika så därför går det inte direkt att säga hur det slutar för det enskilda korkskalet

Var extra noga med att se till att skalet inte hamnar direkt i naturen. Det är ett stort problem idag att plaster hamnar i naturen och efter sinom tid når haven eller bryts ner under lång tid till mikroplaster. Vi räknar på den plast som ditt skal innehåller och kompenserar genom att se till att mer än dubbelt så mycket plast som ditt skall innehåller hämtas från naturen i några av de områden i världen som behöver det som mest. Tillsammans kan vi se till att mindre plast hamnar på fel ställen!