MVA og avgifter, internasjonale og ikke-EU bestillinger

Alle produkter sendes fra Sverige . Hvis du handler fra et land innenfor den europeiske union (EU), for eksempel Tyskland, er din lokale momssats allerede lagt til produktprisen.

Norge
Hvis du handler fra Norge vil du ikke bli belastet med tollgebyr eller skatter etter levering. Når du kjøper fra oss er prisen inkludert norsk "mva" (25%) og produktet vil ikke være pålagt tollgebyr. Alt er satt med andre ord!

Bestillinger utenfor Europa og andre ikke-EU-medlemsland
Hvis du handler fra et land utenfor Europa, for eksempel USA, eller fra et europeisk men ikke-EU-medlemsland, for eksempel Storbritannia.
Prisen vises eksklusiv mva, og bestillingsprisen vil være eksklusiv mva.
Når du importerer den til ditt land, vil du bli belastet med et tollgebyr som varierer avhengig av hvilket land du bestiller til. Vennligst sjekk med tollvesenet for å finne ut om gebyrene dine.