Resirkulering av kork

På tide å snakke om korksakene våre! Korkhuset er laget av to lag kork med en lett, men sterk plastfilm kalt aramidkjerne mellom. Den er sammensatt som en sandwich og presset sammen med vakuum. Aramidkjernen er perfekt for å forsterke kabinettet. Portugal og Spania forvalter sammen 81 % av den globale eiendelen av kork. Resten av korkskogene ligger også i den vestlige delen av Middelhavet. Kork er en fascinerende råvare som kommer fra barken på korkeiken. Barken skrelles av uten å skade treet, noe som gjør at høstingen ikke skader økosystemet i skogen. Etter høsting må treet hvile i ca. 7-10 år før neste høsting. Jo lengre tid det går mellom høsting, jo bedre kvalitet på korken.

Kork er en fornybar kilde til materiale og er også væskeavvisende, noe som gjør det enkelt å tørke det av med en klut og litt vann og såpe. Etter en stund med bruk av etuiet kan korken bli litt mørkere, men det forringer ikke skjønnheten i den. Snarere motsatt, noe som gjør korkesaken til vår mest autentiske sak.

Den mest bærekraftige måten å håndtere korkhuset på, når du ikke lenger er i bruk av det, er å sortere det som plastavfall. Korken er ikke mulig å gjenbruke, men det er helt greit, siden det er et fornybart materiale. Ved sortering som plast kan man ta vare på mengden plast og det fjerner helt risikoen for spredning av plast på feil steder.

Det er et stort problem med at mikroplast når verdenshavene over hele kloden. Pass på at du legger saken i en søppelbøtte og ikke på gaten eller i naturen! Vi sikter mot en positiv nettoeffekt, og jobber for tiden med å finne en passende miljøkompensasjon for plastsalget vårt. Vi beregner utslippene fra sakene og vil kompensere ved å bidra til å fjerne engangsplast fra naturen. Sammen kan vi sørge for at mindre plast henger igjen på feil steder.